Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

Jaarvergadering Strijdbaar Angeren

woensdag 21 oktober 20:00 uur

ANGEREN - Op woensdag 21 oktober houdt Strijdbaar Angeren haar jaarvergadering over 2019. De vergadering is in het dorpshuis en start om 20.00 uur.

"In deze vergadering praten wij de leden bij over de onderwerpen, die het afgelopen jaar de aandacht hebben gehad. In de vorm van een presentatie zal voorzitter Gerard Rasing een toelichting geven op een aantal onderwerpen, zoals: A15. De raad van State doet binnenkort uitspraak over de ingediende bezwaarschriften (waaronder die van Strijdbaar Angeren); Woningbouw in Angeren. Welke initiatieven (plan De Poel, plan Op den Winkel) gaan door en hoe is de stand van zaken; Windpark Caprice bij steenoven Angeren. Strijdbaar Angeren dient binnenkort een zienswijze in; Angerensche en Doornenburgse buitenpolder; Hoe staat het met de inpassing van de door Strijdbaar Angeren aangeleverde wensen; Klompenpad; Werkgroep Leefbaar Angeren."

Uitgebreide informatie over bovengenoemde onderwerp staat op de site van Strijdbaar Angeren (https://strijdbaarangeren.nl). "Gezien de coronamaatregelen, hebben we slechts beperkt plaats in het dorpshuis, daarom dient u zich van te voren aan te melden bij secretaris Rob Harmsen (Robharmsen@solcon.nl). Een briefje in de bus van Brakelhof 10 mag uiteraard ook. Bij te veel aanmeldingen, kan het zijn dat u niet kunt deelnemen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

U mag de komende maanden ook weer iemand van Strijdbaar Angeren verwachten voor het ophalen van de jaarlijkse contributie van één euro per persoon."


deel deze activiteit