Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles
  • (53)
    Evenement

Ledenvergadering Historische Kring Angeren

dinsdag 23 april 20:00 uur

Foto: archief H van Marwijk - B Otters

ANGEREN - De Historische Kring Angeren (HKA) heeft haar achtste algemene ledenvergadering in het dorpshuis op dinsdagavond 23 april. De vergadering begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Op de agenda van de ledenvergadering staan onder andere de verslagen over het jaar 2018 van de secretaris, de penningmeester en de kascontrolecommissie. Verder komen de bestuursmutaties aan bod. Harrie Arends stelt zich kandidaat voor de voorzittersfunctie. Ook wordt de status en voortgang van de lopende en nieuwe activiteiten toegelicht. Ondermeer het plaatsen van de herinneringsboom op het 'oude schoolplein". Aansluitend (rond 21.00 uur ) heeft de HKA nog een 'wie-is-wie-puzzel' aan de hand van foto's uit het archief van Ben Otters en Geert Tijssen.


deel deze activiteit