Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

Vergadering Sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen

donderdag 28 maart 20:00 uur

HULHUIZEN - De leden van Sport- en Speeltuinvereniging Hulhuizen worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 28 maart in het clubhuis De Volharding om 20.00 uur.

Voor de bestuursverkiezing is voor de speeltuin een bestuurslid tussentijds uitgetreden en een bestuurslid periodiek aftredend en herkiesbaar. Bij de stichting is ook een bestuurslid periodiek aftredend en herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering worden ingediend conform de statuten. Verder zal de begroting 2019 aan de orde komen. De notulen van de ledenvergadering 2018 kunnen worden opgevraagd bij: stichting@hulhuizen.nl.


deel deze activiteit