Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Lustrumconcert Gemend Koor 'De Levensbron.

Vijf jaar geleden, 4 januari 2015, presenteerde het Gemengd Koor’ De Levensbron’ onder leiding van dirigent Maarten-Jan Dongelmans zich bij de eerste viering van het Eucharistisch centrum in Huissen-Stad.

Sindsdien is het koor niet meer weg te denken bij de vieringen van de parochie. Het koor verleent medewerking bij de eucharistievieringen in de kerken van Huissen-Stad en Haalderen, maar ook bij uitvaarten, bruiloften, ziekenvieringen, bedevaarten, kerstvieringen en oecumenische vredesdiensten en niet te vergeten de Umdracht in Angeren en Huissen-Stad.

Het eerste lustrum is reden voor een feestje. Dit vieren we door middel van een concert op zondag 19 januari 2020 in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Huissen-Stad, waarbij iedereen welkom is. De aanvang is 14.30 uur. Het concert staat onder leiding van dirigent Maarten-Jan Dongelmans en bariton en hoornist Rob Hazenberg zal medewerking verlenen. De toegang is gratis en na afloop is er voor iedereen koffie en thee.

Meer berichten