Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Prijsvraag

hulpmiddelen gehandicapten

Wie hebben er zoal tot nu toe gereageerd? Allereerst vrienden, familie en bekenden. Maar er reageerde ook iemand die naast een datum ook vermeldde dat zij vroeger als hulp bij mijn moeder had gewerkt, zo'n vijftig jaar geleden! Het antwoord "met Sint Juttemis" van H. en F. is wel gevat, maar doet met de prijsvraag niet mee.

Een paar oud-leerlingen hebben zich gemeld. Heel leuk natuurlijk, maar eentje begon over het feit dat ik destijds wel eens op het nippertje op tijd kwam. De heer Bos, deze week 100 jaar geworden, had in die tijd (jaren '70) Geert, de conciërge, de opdracht gegeven om alle fietsen, die niet netjes in de stalling stonden, achter slot en grendel te zetten. Ik parkeerde mijn fiets dan zo lang in de barak tegen het bord en als iedereen bezig was, zette ik hem weg en kwam terug met koffie. Anno 2020 niet meer voor te stellen.

Wat mij raakte was de uitvoerige mail van iemand in een rolstoel. Er was al 2 keer in zijn auto ingebroken en 2 keer was zijn Gehandicapten Parkeer Vergunning gestolen. Dat houd je toch niet voor mogelijk! Een andere rolstoeler kreeg op enig moment te horen dat haar brief niet was aangekomen bij het WMO-loket, terwijl een collega van die ambtenaar het tegendeel beweerde.

Iets anders: nu ik dit schrijf, 9 januari, heb ik gisteren een keukentafelgesprek gehad, dus er loopt iets. Maar na precies een maand heb ik nog altijd niets gehoord over de aanvraag van een G.P.V. Tot slot: belangrijk voor gehandicapten. Na vele, vele klachten over het verstrekken van hulpmiddelen lanceerde de minister van VWS onlangs het Actieplan Hulpmiddelen. Tot eind januari kan iedereen zich melden bij: actieteam-hulpmiddelen@minvws.nl. Zie aldaar en grijp je kans! Ik zeer zeker! Tot de volgende keer!

Willem Wenting, Bemmel

Meer berichten