Logo gemeentenieuwsonline.nl
Het oude winkelpand aan het Mariaplein in Haalderen. Op deze plek gaat Waardwonen 10 appartementen realiseren.
Het oude winkelpand aan het Mariaplein in Haalderen. Op deze plek gaat Waardwonen 10 appartementen realiseren.

Inloopavond toekomst Mariaplein Haalderen

HAALDEREN - Haalderen Leeft en Waardwonen hebben zich (samen met de gemeente Lingewaard) ingezet om een goede invulling te geven aan het Mariaplein. Op donderdag 23 januari houden zij een inloopavond om inwoners van Haalderen de uitwerking hiervan te laten zien. Iedereen is er welkom!

Waardwonen gaat tien appartementen realiseren aan het Mariaplein in Haalderen. Het plein ligt in het centrum van Haalderen, dichtbij de supermarkt en het centrum. Het nieuwe appartementencomplex komt op de plek waar nu een oud en verpauperd winkelpand staat, al jaren een doorn in het oog voor de inwoners van Haalderen. Waardwonen is blij dat ze met het realiseren van de (levensloopbestendige en energieneutrale) appartementen een mooi antwoord bieden op de vraag naar sociale huurappartementen en een goede oplossing bieden voor de locatie. Tijdens de inloopavond laat Waardwonen de ontwerptekeningen van de nieuwe appartementen zien.

In het onderliggende dorpsontwikkelingsplan is afgesproken dat ook de inrichting van het plein verbeterd zou worden. Twee studenten stedenbouwkunde maken op dit moment een nieuw ontwerp voor het plein op basis van de wensen van inwoners en omwonenden. Tijdens de inloopavond worden ook de schetsen van het gewenste plein gepresenteerd.

De inloopavond op 23 januari is van 19.30 tot 21.30 uur in De Tichel. Men kan t gewoon - zonder aanmelden - langskomen wanneer het uitkomt. Alle inwoners van Haalderen zijn welkom.

Meer berichten