Logo gemeentenieuwsonline.nl
Op de Handelstraat in Huissen is de maatregel een mislukking gebleken. (foto: Sjaak Veldkamp)
Op de Handelstraat in Huissen is de maatregel een mislukking gebleken. (foto: Sjaak Veldkamp)

Geen drempels en 30 km-zone op bedrijventerreinen

LINGEWAARD – De gemeente Lingewaard vindt het een onzalig idee om op bedrijventerreinen 30 km-zones in te voeren. Op de Handelstraat in Huissen wil het college de maatregel zelfs weer intrekken, omdat bijna niemand zich aan de snelheid houdt.

Dit antwoord kreeg een reclamant op zijn reactie op het zogeheten wegencategoriseringsplan. Gezien de activiteiten op de bedrijventerreinen moet de maximale snelheid niet hoger zijn dan 30 km per uur, ze schrijft de reclamant. "Veiligheid moet juist prioriteit krijgen, met name op wegen waar met grote voertuigen laad- en los bewegingen plaatsvinden."

De beleidsnota geeft een visie op het wegennet van Lingewaard, waarbij functie, vormgeving en gebruik aan de orde komen. Ook wordt een aantal knelpunten genoemd die na 2020 prioriteit moeten krijgen. Zoals het instellen van 30 km-zones in Huissen centrum, Sportlaan Bemmel en Lootakkers en de Europalaan in Gendt. Maar zeker niet op bedrijventerreinen. Dat is bijna niet mogelijk vindt het college. Een 30 km-zone afdwingen door een bedrijventerrein vol leggen met drempels is niet wenselijk. Door het vrachtverkeer zou dat alleen maar problemen opleveren op het gebied van geluid, trillingen, uitstoot en schade aan het wegdek en omliggende panden.

Om de Handelstraat terug te brengen naar 50 km moet het college een verkeersbesluit met inachtneming dat belanghebbenden hierop bewaar kunnen maken.
Het wegencategoriseringsplan moet voor besluitvorming nog aan de raad worden voorgelegd.

Meer berichten