Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ledenvergadering van sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen

HULHUIZEN - De leden van sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 27 februari in het clubhuis ‘De Volharding’ om 20.00 uur.

Voor de bestuursverkiezing zijn voor de speeltuin drie bestuursleden periodiek aftredend en herkiesbaar, tevens stelt het bestuur een nieuwe kandidaat voor. Bij de stichting is een bestuurslid periodiek aftredend en herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering worden ingediend conform de statuten. Verder zal de begroting 2020 aan de orde komen. De notulen van de ledenvergadering 2019 kunnen worden opgevraagd bij: stichting@hulhuizen.nl.

Meer berichten