Logo gemeentenieuwsonline.nl

Presentatie DorpOntwikkelingsPlan Gendt 2030

GENDT - Eindelijk is het zover! Op 12 februari wordt aan de Gendtse burgers, de wethouder en aan de gemeenteraad het DorpsOntwikkelingsPlan Gendt 2030 overhandigd. Dit plan is een uitwerking van de 454 ideeën, wensen en ergernissen van Gendtse burgers.

Deze ideeën zijn verzameld op de dorpsavond 18 februari 2019. Ruim 150 aanwezigen benoemden deze ideeën en gaven hun voorkeuren aan. Alle informatie is door de stuurgroep GendtVooruit verwerkt. Per thema zijn speerpunten en acties geformuleerd welke met experts en betrokken zijn besproken ten aanzien van realiteitszin en haalbaarheid.

Ook aan de leerlingen van twee klassen van basisscholen IKC De Vonkenmorgen en IKC De Tichelaar is gevraagd wat hun wensen zijn in de komende jaren voor Gendt. Door middel van tekeningen en teksten zijn 294 kinderwensen op papier toevertrouwd. De kinderen wensen veel verschillende winkels en horeca, veel sportvarianten en meer natuur.

Op 12 februari presenteren we het plan. Het gaat over Natuur, duurzaamheid en milieu, ondernemen, toeristisch perspectief, veiligheid en bereikbaarheid, omvorming Walburgen, wonen en onderlinge betrokkenheid.

GendtVooruit is trots op dit plan en gaat er alles aan doen om de vele ideeën in dit DorpsOntwikkelingsPlan vorm te geven in de praktijk. Dat gaan we niet als stuurgroep doen, maar met iedereen die er mee te maken heeft: dit plan is van ons allemaal.

"Dus doe mee, kom woensdag naar De Klok, aanvang: 19.00 uur, of meld je aan op gendt.vooruit@gmail.com."

Meer berichten