Logo gemeentenieuwsonline.nl

Vergadering bij de hengelsportvereniging in Doornenburg

DOORNENBURG - Zondag 23 februari is de jaarlijkse ledenvergadering van Lotus Vulgaris in het clubhuis Aon de Diek, Rijndijk 67 in Doornenburg.

Naast de gebruikelijke agenda is er ook bestuursverkiezing, waarbij Mart Verhoeven aftredend is en niet herkiesbaar. De vergadering begint om 10.30 uur.

Meer berichten