Logo gemeentenieuwsonline.nl
College: “Op basis van de uitgevoerde verkenningen wordt de locatie Zandsestraat in Bemmel als kansrijk beschouwd.” (foto: Sjaak Veldkamp)
College: “Op basis van de uitgevoerde verkenningen wordt de locatie Zandsestraat in Bemmel als kansrijk beschouwd.” (foto: Sjaak Veldkamp) (Foto: )

Bemmel dijt uit buiten de bebouwde kom

BEMMEL – Het college heeft een plek gevonden voor woningbouw in Bemmel. Het oog is gevallen op de Zandsestraat, net buiten de bebouwde kom. Op twee locaties zouden in totaal circa 85 woningen gebouwd kunnen worden. Om het tempo in ontwikkeling te houden zijn de eerste stappen al gezet met het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Het is op de plek waar de voormalige gemeente Bemmel een nieuw OBC wilde bouwen, maar het plan verdween ongewild in de prullenbak.

Woningbouw heeft een hoge prioriteit. Het college zet in op meer woningen in alle kernen. Ook Bemmel heeft dringend behoefte aan woningen, zegt het college. Adviesbureau Companen heeft een inschatting gemaakt. In de periode 2018-2023 is behoefte aan 265 woningen. Van 2023 tot 2033 zijn nog eens 190 woningen nodig. De afgelopen twee jaar zijn er slechts 18 woningen opgeleverd.

Het gaat om twee locaties.. Het glastuinbouwbedrijf aan het begin van de Zandsestraat zou plaats kunnen maken voor woningbouw. Er is een visie uitgewerkt als een ‘woonbuurt’ van circa 70 woningen in verschillende woontypes. Verderop ligt een kavel dat in eigendom is van de gemeente. Geen kans voor starters, maar ‘buiten wonen’. Hier is namelijk een plan in gedachte van een ‘wervend woonmilieu’ voor circa 15 vrijstaande woningen dat aansluit bij de ruime verkaveling van De Pas.

De plannen voor een nieuw OBC aan de Zandsestraat zorgden destijds voor de nodige commotie. Zowel maatschappelijk als politiek. Er kwamen bijvoorbeeld bezwaren van omwonenden, de nodige grondaankoop verliep stroef en de aanwezigheid van een hoogspanningslijn gaf spanning.

Volgens het college wordt op basis van verkenningen de Zandestraat nu als kansrijk beschouwd. Beide woonbuurten worden gescheiden door een groenstrook en hoogspanningslijn. Sinds 2005 adviseert het Rijk gemeenten om zoveel mogelijk te voorkomen dat woningen in de zone van hoogspanningslijnen komen te liggen.

Lingewaard maakt van een nood een deugd. De groenstrook wordt een landschapscorridor die de uiterwaarden van de Geldersche Poort en Park Lingezegen verbindt.

Meer berichten