Logo gemeentenieuwsonline.nl

Actuele informatie coronacrisis voor parochianen van parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - De regering heeft op 23 maart de maatregelen omtrent de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. In reactie daarop hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Hieronder leest u wat dit voor het pastoraat in onze parochie betekent.

1. Liturgievieringen Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast.

Elke zondag in de periode tot en met Pinksteren gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering om 10.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Dit zijn vieringen zonder koor en zonder parochianen. U bent van harte uitgenodigd om via de kerkomroep op deze vieringen af te stemmen.

De vieringen zijn ook te volgen via een livestream op de facebookpagina van de St. Werenfriduskerk.

Op deze manier kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg. Ook worden de voor deze zondagen uit alle locaties opgegeven misintenties gelezen.

U kunt de vieringen ook op een later tijdstip beluisteren of bekijken. De link naar de kerkomroep en naar de livestream vindt u onderaan dit bericht.

2. Mariakapellen Alle Mariakapellen in onze parochie zijn open. U kunt er naar binnen lopen voor gebed of stilte of om een kaarsje op te steken.

3. Gebedsviering op de woensdagavond Op de woensdagen 25 maart en 1 april zullen de klokken van al onze kerken luiden van 19.00 – 19.15 uur, als teken van troost, hoop en verbinding. Voorafgaand aan het luiden is er een korte gebedsviering van 18.45 – 19.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Ook deze vieringen kunt u via kerkomroep of livestream mee volgen en met uw persoonlijk gebed aansluiten. Dit is een initiatief van de Raad van Kerken waar we als parochie graag aan deelnemen.

4. Palmzondag, Goede Week en Pasen Deze vieringen vinden eveneens plaats vanuit de Sint Werenfriduskerk in Elst en zijn via kerkomroep of livestream te volgen. Het betreft de volgende vieringen:

Palmzondag 5 april om 10.00 uur

Woensdagavond vespers 8 april om 19.00 uur

Witte Donderdag 9 april om 19.00 uur

Goede Vrijdag 10 april, zowel om 15.00 uur als om 19.00 uur

Paaswake 11 april om 21.00 uur

Pasen 12 april om 10.00 uur

Tweede paasdag 13 april om 10.00 uur

Palmtakjes en paaskaarsjes Vanaf de maandag na Palmzondag (6 april) staan er in de Mariakapellen of de inloop van uw eigen locatie mandjes met gewijde palmtakjes klaar. U kunt daar zelf een palmtakje ophalen. Let u er bij het ophalen wel op om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Er staat ook een mand met paaskaarsjes klaar. U kunt een kaarsje mee naar huis nemen en het ontsteken wanneer u via kerkomroep, livestream of TV een paasviering beluistert.

5. Doopvieringen Alle geplande doopvieringen van april en mei zijn afgelast en worden in overleg met de betrokkenen verplaatst.

6. Eerste communie De viering van de Eerste H. Communie van Elst wordt verplaatst naar zondag 13 september. De viering van de Eerste H. Communie van Haalderen en Huissen wordt verplaatst naar zondag 6 september en gehouden in Huissen Stad. De communicantjes en hun gezinnen worden hierover geïnformeerd.

7. Vormselviering De viering van het H. Vormsel wordt verplaatst naar zondag 8 november in Elst. De vormelingen en hun gezinnen worden hierover geïnformeerd.

8. Uitvaarten gaan door in kleine kring. Dit gebeurt in overleg met de uitvaartverzorger en de nabestaanden.

9. Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur via nummer 0481 - 45 13 71. Actuele informatie omtrent maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op onze website www.rkparochiemariamagdalena.nl.

10. Uiteraard zijn de pastores telefonisch of via de mail bereikbaar. De gegevens vindt u op de website of in het parochieblad Ankerplaats.

Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10223 https://www.facebook.com/stwerenfridus/videos.

Pastoraal team en parochiebestuur parochie H. Maria Magdalena

Meer berichten