Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Stop bouwplan Zandsestraat Bemmel

11 maart heeft de Gemeente Lingewaard hun plannen gepresenteerd voor een woonwijk aan de Zandesestraat in Bemmel. Hiervoor was een stedebouwkundig bureau ingehuurd die een optionele invulling liet zien.

Er werd gesproken over een doorkijk, groene long. Dit bleek het gebied onder de hoogspanninsmasten te zijn, daar waar gewoon weg niet gebouwd mag worden, en hoe fijn het was dat de kassen die aan de Zandsestraat staan verwijderd werden.

Andere opties werden niet besproken wat doet vermoeden dat, aangezien de gemeente al voor een groot deel eigenaar is van deze grond,er ook sprake is van geldelijk gewin

Wat betekent deze bouw nu echt:

Er zullen minimaal 70 woningen komen. Dit betekent voor de omwonenden toename verkeersdrukte en het verlies van vrijheid en uitzicht.

De moestuinen zullen verdwijnen.

Een stuk natuur waar een grote differentiatie wild leeft en waar wild uitgezet wordt wat in nood is bij hoogwater verdwijnt.

Het autoluwe gebied tussen boerderij De Arend en Lent, wat dagelijks door veel mensen wordt bezocht om te wandelen, joggen skeeleren en fietsen, met aan de ene kant De Strang en aan de andere kant de vrije uitkijk over de Zandsestraat, verstedelijkt.

Juist in deze tijd wordt dit stukje dijk optimaal bezocht om het 'buitengevoel' te beleven. De rust en ruimte biedt welzijn voor velen.

In een regio waar verstedelijking om zich heen gegrepen heeft moeten we spaarzaam omgaan met de mooie plekken die we nog hebben.

Er is dan ook een petitie gestart:

https:/petities.nl/petitions/stop-bouwpan-zandsestraat-bemmel/signatures.

Marion van Toor, Bemmel

Meer berichten