Parochie H. Maria Magdalena
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Pinksteren.

De feesten van het kerkelijke jaar hebben allemaal hun eigen plaats op de kalender. De meesten hebben hun vaste dag, andere feesten zijn afhankelijk van een bepaalde berekening. Het is altijd een leuk denkspelletje met ouders van eerste communicanten of vormelingen om de feesten en liturgische tijden in de goede volgorde te leggen. Geheugensteuntjes kunnen daarbij goed helpen. Pinksteren ligt altijd rond het midden. Maar na de puzzel van de jaarcirkel in de goede volgorde te hebben gelegd, komt natuurlijk de vraag: Wat vieren we dan eigenlijk?

Dat Pinksteren op de 50e dag van Pasen wordt gevierd danken we aan St. Lucas, de schrijver van het gelijknamige Evangelie en ook de Handelingen van de Apostelen. Lucas verhaalt ons dat de leerlingen de heilige Geest ontvingen op de 50e dag na Pasen, het Joodse wekenfeest. Volgens het Evangelie van Johannes waaruit we vandaag lezen, ontvingen de leerlingen de Geest, op de dag van Pasen. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd dat bij de een, de heilige Geest op Pasen neerkomt en bij de andere op Maar wij hebben toch steeds weer de heilige Geest nodig om ons wakker te schudden?

Lezingen: Hand.2, 1-11, 1 Kor.12, 3-7.12-13, 16-25, Joh.20, 19-23

Eucharistieviering zondag 31 mei en maandag 1 juni om 10.00 uur vanuit de St. Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus en Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478).

Meer berichten