Warm Hart voor Fort Pannerden
Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Warm Hart voor Fort Pannerden

DOORNENBURG - Fort hoopt vanaf 1 juni geleidelijk aan deuren weer te openen. Vanwege de noodzakelijke maatregelen om de corona-crisis het hoofd te bieden ligt het prachtige fort er sinds maart stilletjes bij. De deuren moesten worden gesloten. Al twee maandenlang geen bezoekers.

De vrijwilligers van het ruim 150 jaar oude fort, gelegen op het splitsingspunt van Rijn en Waal, met een rijke geschiedenis boordevol verhalen, hadden hele andere plannen… Wat hadden we bijvoorbeeld graag samen met u het ‘Fortenseizoen’ geopend!
Het plan was een spetterende opening met een tentoonstelling over de rol van de marine op het fort, één van de verhalen. De schenkingen die we de afgelopen jaren van de Marine mochten ontvangen zouden worden tentoongesteld. Alle nog in leven zijnde Marine-oudgedienden waren uitgenodigd, de Geuzenvlag zou gehesen worden, muziek van oud mariniers en nog veel meer… Het mocht helaas niet zo zijn.

Ondanks de corona-crisis werken de vrijwilligers door, denk aan de vrijwilligers van de onderhoudsploeg; zij hebben het logo met de vier elementen van Fort Pannerden op de brug een frisse kleur gegeven om u straks een warm welkom te heten! Echter, geen bezoekers betekent voor het fort ook geen inkomsten. Het voortbestaan van het fort is daarvan afhankelijk. We hebben twee maanden inkomsten moeten missen, maar u kunt ons helpen door deel te nemen aan de actie ‘Warm hart Fort Pannerden’.

Hoort u ook bij de groep die het fort een warm hart toedraagt, dan nodigen wij u van harte uit om een financiële bijdrage over te maken naar NL 90 RABO 0102 4977 53 ten name van Stichting tot Beheer en Instandhouding van Fort Pannerden onder vermelding van ‘Warm hart. Alle beetjes helpen. Wij zijn u zeer dankbaar. Mocht u informatie willen hebben over deze actie dan kunt u mailen met: Jos Peters, bedrijfsleider@fortpannerden.eu.

Het goede nieuws: er is intussen besloten dat monumenten en musea waarschijnlijk vanaf 1 juni hun deuren mondjesmaat weer mogen openen. Daar zijn we heel blij mee. De plannen hiervoor worden de komende tijd verder uitgewerkt. Houd de website in de gaten: www.fortpannerden.eu.


Meer berichten