Parochie H. Maria Magdalena
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

BETUWE - Wij mogen weer open! Vanaf 1 juli zullen de vieringen in de kerken van de H. Maria Magdalenaparochie worden hervat. Houd de website www.rkparochiemariamagdalena.nl in de gaten voor de meest recente informatie.

Zondag van de Heilige Drie-eenheid:

Wie is God? Deze vraag blijft eenieder zich stellen; of het een kind is dat voor het eerst het woord ‘God’ hoort of iemand die op een zeer gevorderde leeftijd is. De vraag naar het wezen van God is wellicht de belangrijkste vraag die wij in ons gelovig leven stellen. Dat moeten we blijven doen, willen we God kunnen vinden. Maar om een tevreden antwoord te geven op deze vraag, dat vergt misschien wel een heel leven.

De heilige Anselmus van Canterbury die in de eerste eeuw van het tweede Millennium leefde, antwoordde op deze vraag: ‘God, is dat waar boven niets gedacht kan worden.’ God ligt niet ergens voor het grijpen of kunnen we ergens inkaderen of in een vakje plaatsen. Nee, God is veel meer dan wat wij kunnen bedenken in onze beleving van plaats en tijd.

In de Tweede lezing horen wij vandaag het slot van Paulus tweede brief aan de Korintiërs. Het zijn woorden die ons heel bekend zijn omdat ze in onze liturgie zijn opgenomen: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen”. Eigenschappen van God zijn dus: Genade - liefde - gemeenschap.

Lezingen: Ex. 34, 4-6.8-9, 2 Kor. 13, 11-13, Joh. 3, 16-18

Eucharistieviering zondag 7 juni om 10.00 uur vanuit de St. Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus en Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478/ Ziggo kanaal 36).

Meer berichten