Logo gemeentenieuwsonline.nl

R.K Parochie Maria Magdalena

Hij zag, Hij deelde en Hij dankte.

Op deze zondag brengt het Evangelie ons het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. ‘Nadat Hij vijf broden en twee vissen heeft laten brengen, zegent Hij ze en begint ze te breken en aan de leerlingen te geven die ze aan de mensen gaven. Allen aten tot ze verzadigd waren en er bleef nog over!’ Een verhaal dat voor ons een voorafspiegeling is van onze Maaltijd des Heren, de Eucharistie. Jezus gaf niet ‘een’ brood, maar ‘het’ brood van eeuwig leven, Hij geeft zich door Zich uit liefde voor ons aan de Vader aan te bieden. Wie aan de Eucharistie deelneemt zonder medelijden met de armen en zonder delen, voelt zich bij Jezus niet op zijn gemak. Hij zag en had medelijden, Hij brak en deelde uit, Hij dankte (de letterlijke betekenis van ons woord: eucharistie). Dat is de weg die Jezus ons in dit Evangelie wijst. Een weg die ons ertoe brengt de noden van deze wereld met broederlijkheid tegemoet te treden. Een weg die ons verder brengt dan deze wereld, want hij vertrekt bij God Vader en keert naar Hem terug.

Liturgie van de 18e zondag door het jaar.

Lezingen: Jes. 55,1-3, Rom. 8, 35-39, Mt. 14,13-21

Zaterdag 1 augustus
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
St. Leonardus Oosterhout: 19.00 u: Eucharistieviering, F. Bomers

Zondag 2 augustus
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
O.l.V. ten Hemel Opneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders

St. Willibrordus Herveld: 11.00 u: Eucharistieviering, F. Bomers

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren: 09.30 u: Woord- en gebedsviering, LWG

Zaterdag 8 augustus
Heilige Maria Geboorte Driel: 19.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis
O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen: 19.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
H. Johannes de Doper Indoornik: 19.00 u: Woord- en gebedsviering, LWG

Zondag 9 augustus
St. Werenfridus Elst: 10.00 u: Eucharistieviering, K. Donders
O.l.V. ten Hemel Opneming Huissen-stad: 10.00 u: Eucharistieviering, V. Bulthuis

De eucharistieviering vanuit de St. Werenfriduskerk te Elst is te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus, Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478 / Ziggo kanaal 36) en na afloop via Youtube.com (R.K. parochie H. Maria Magdalena).

Geef om uw kerk.

De kerkdeuren zijn nu bijna vier maanden voor de zondagse viering gesloten geweest. Daarmee zijn de inkomsten uit de collectes in één klap weggevallen. Wilt u ons helpen de parochie vitaal te houden?

U hoeft zich voor de vieringen in onze kerken niet meer online aan te melden. Als u gezond bent, bent u van harte welkom.

Meer berichten