Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Willard Jansen)
(foto: Willard Jansen) (Foto: Willard Jansen)

Ingezonden brief

Plaatsing van de Septer tank

Naast het huidige elektrahuisje nabij de Coop op het Zandse Vierkant is een gedeelte van het nieuwe gemaal de 5 meter hoge Septer tank geplaatst, de rest van de aansluitingen zal snel gaan volgen totdat het een compleet gemaal is, wat betekent dit voor de Zandse gemeenschap.

Het is makkelijk om snel en negatieve geluiden te laten horen als het gaat om het graven in de weg voor het aanbrengen van een nieuwe riolering. Er moeten nu eenmaal bomen gekapt worden, het graven in de weg en het ondermijnen van de wortels maakt dat de grond rul en losser wordt wat weer ten koste gaat voor de stevigheid van de grond rondom de bomen. Het omwaaien bij een eerste storm wordt steeds aannemelijker. Maar het grootste belang is dat er gekozen moet worden voor de veiligheid van alle grondmedewerkers die voor ons aan het werk zijn. Als alles klaar is gaan we er zeker en vast dik op vooruit. Wat dacht u, alleen op het Zandse Vierkant wordt ongeveer één hectare aan water - wat nu op de daken valt – opgevangen en weer teruggewonnen. Straks worden de regenpijpen bij de huizen (zeker aan de voorkant) aangesloten op de hemelwaterafvoer en daarna wordt dit water gezuiverd en hierna weer teruggestort in de omliggende sloten op het Zandse Vierkant Het grote voordeel ervan is dat het grondwater weer zal gaan stijgen.

Wat dacht u van het oude gemaal, dit verbruikt nu zoveel aan energie – omdat ze beide pompen nagenoeg de gehele dag aan staan - om de Septer tank leeg te houden. Deze pompen zorgen ervoor dat het toiletafval van de huizen op het Zandse Vierkant naar Arnhem Zuid getransporteerd wordt om daar verder verwerkt te worden. Het verbruik van deze pompen – zij staan nagenoeg de hele dag aan - wordt geschat op 80 procent tot 90 procent om de Septer tank leeg te houden. Wat dat u van de slijtage en het onderhoud van deze twee pompen mede gezien de leeftijd van deze pompen dit werkt zeer kosten verhogend, dit is allemaal niet zo zichtbaar. Daarentegen zal de nieuwe pomp (1 stuks) die over een veel grotere capaciteit beschikt meer energie en kostenbesparend gaan werken, ook zal deze pomp alleen gaan draaien als het nieuwe gemaal vol is. Het werkt voor de gemeenschap in de toekomst ook besparend en hoeft de rioolbelasting waarschijnlijk niet omhoog. Het kost nu wel een hoop maar we krijgen er meer voor terug!

De rioolbuizen die nu worden aangelegd hebben een grotere capaciteit qua doorsnee dan de oude van de afvoerbuizen, dit systeem zal op de toekomst zijn voorbereid en kan weer decennia ’s vooruit en is klaar voor de volgende generatie. Nu is het voor de bewoners van het Zandse Vierkant effe doorbijten en een offer brengen en zij kunnen hierna er volledig van gaan profiteren.

Nog een chapeau voor alle medewerkers van het bedrijf die dit alles voor ons voor elkaar brengen.

Fred Cornelissen, Huissen

Meer berichten