Logo gemeentenieuwsonline.nl
Bloemrijk grasmengsel voor voedselrijke gronden en kleigronden. (foto: bron website CruydtHoeck)
Bloemrijk grasmengsel voor voedselrijke gronden en kleigronden. (foto: bron website CruydtHoeck) (Foto: bron website CruydtHoeck)

Bloemrijke parkzone Zilverkamp

HUISSEN - In De Zilverkamp is het goed wonen in het groen. Met het 'bomenplan' zet gemeente Lingewaard zich ook de komende jaren in om de parkzones mooi en toekomstbestendig te houden.

HUISSEN - In De Zilverkamp is het goed wonen in het groen. Met het 'bomenplan' zet gemeente Lingewaard zich ook de komende jaren in om de parkzones mooi en toekomstbestendig te houden.

Echter: de natuur (vogels, vlinders, bijen en zoogdieren als vleermuis, egel) én bewoners hebben behalve toekomstbestendige bomen ook bloeiende planten en fruitbomen nodig. Dit zal de biodiversiteit van het bestaande openbare groen vergroten. Enkele wijkbewoners dienden daarvoor een plan in bij 'Lingewaard Doet'. De bedoeling is om aan de rand van de Zilverkamp nabij Landgoed Holthuysen (Huissense dijk) 400 m2 grasland in te zaaien met bloemenzaden.

Lingewaard Doet

De benodigde vouchers voor 400 m2 zijn inmiddels binnen (dank daarvoor!). Het plan is nu met nog eens 200 m2 uitgebreid. Dus Zilverkampers, doneer je voucher aan dit initiatief (via www.lingewaarddoet.nl) zodat jouw wijk groen én soortenrijk wordt. Doneren kan tot 12 oktober.

Suggesties voor planten zijn ondermeer longkruid, daslook, citroenmelisse, keizerskroon, winterakoniet, bosanemoon, oosterse anemoon, vingerhoedskruid, anjer, grote centaurie, beemdkroon, moeraswolfsmelk. Gekozen kan worden voor een graslandmengsel, maar ook voor bijvoorbeeld eetbare bloemenvelden (voor culinaire avonturen). Bodemkenmerken bepalen welke zadenmengsels ingekocht zullen worden.

Helpende handen

Behalve geld (vouchers) voor bloemrijke zadenmengsels, is er hulp van vrijwilligers nodig voor het inzaaien. Aanmelden hiervoor gaat eveneens via de website van Lingewaard Doet.

Meer berichten