Opbrengst Alzheimercollecte Huissen
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst Alzheimercollecte Huissen

HUISSEN - In de week van 1 - 7 november vond de jaarlijkse collecte voor Alzheimer plaats. De collectanten in Huissen haalden een prachtig bedrag van 2.765,85 euro op. Alzheimer Nederland is de collectanten en alle gevers enorm erkentelijk voor deze ondersteuning.

Ook Albert Heijn Huissen draagt Alzheimer een warm hart toe en heeft de collectanten ook dit jaar weer bedankt voor hun inzet met een heerlijke attentie!

Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want één op de vijf mensen krijgt dementie. Op dit moment leven ruim 280.000 in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie voor onze kinderen en kleinkinderen. De opbrengst van de jaarlijkse collecte draagt hier in belangrijke mate aan bij.Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2021 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Huissen is nog op zoek naar collectanten. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl of neem gerust contact op met Giny Hetterscheit-Beks, coördinator Alzheimer Huissen, telefoon 06 13049130.

Meer berichten