20 jaar Bewonersraad Lingewaard wordt Huurdersbelang Lingewaard
Logo gemeentenieuwsonline.nl

20 jaar Bewonersraad Lingewaard wordt Huurdersbelang Lingewaard

Bewonersraad Lingewaard behartigt al 20 jaar de belangen van alle huurders van Waardwonen in Lingewaard. Dit jubileumjaar wordt de naam: Huurdersbelang Lingewaard. 

Bewonersparticipatie heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. In de Woningwet van 2015 werd inspraak wettelijk geborgd. Zo werd Huurdersbelang Lingewaard een gelijkwaardige gesprekspartner van Waardwonen en gemeente. Namens de huurders praten zij mee of worden geïnformeerd over beleidsmatige zaken: leefbaarheid, portefeuillestrategie, huurprijzen etc.  Bij sommige onderwerpen bestaat adviesrecht. 

Huurdersbelang hecht waarde aan een goede samenwerking met Waardwonen. Zij dienen, vanuit een ander perspectief, immers dezelfde groep: namelijk de huurder. 

Het huidige bestuur bestaat uit Gijs van der Elst (voorzitter, Huissen), Gerard Bartraij (penningmeester, Huissen), Liny Mutsaers (secretaris, Bemmel) en Toep Visser (lid, Angeren). Liny is begin dit jaar aangetreden. De laatste jaren zette zij zich al in voor de wijk Klappenburg in een bewonerscommissie. 

Huurdersbelang Lingewaard is lid van de Woonbond: de landelijke belangenorganisatie voor huurders. Die ondersteunt met kennis en advies.

Er is een website en een Facebook-pagina. U bent van harte uitgenodigd de FB-pagina te volgen. Daar legt Huurdersbelang o.a. haar oor te luisteren. Bovendien zijn alle volgers gezamenlijk het 5e lid. Zo blijft u op de hoogte en kunt u onderwerpen inbrengen.

Wilt u echt aan tafel meepraten op bestuurlijk niveau en invloed uitoefenen op de sociale verhuur in Lingewaard? Neem dan contact op via de website of FB-pagina. 

Meer berichten