Logo gemeentenieuwsonline.nl

Dorpsvolière Gendt

GENDT - In het Dorpsontwikkelingsplan Gendt 2030 is als een van de speerpunten opgenomen de wens van de inwoners om de volière bij de school te verplaatsen naar het Hof van Breunissen. Door een werkgroep is geprobeerd om deze wens te realiseren, maar helaas blijkt dat niet haalbaar. De werkgroep is nu bezig de volière op de huidige plaats te onderhouden of te vervangen.

Dit plan is in een gevorderd stadium, maar loopt vertraging op als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de uitvoering van plannen is geld nodig, zo ook voor het plan om van deze volière een toonbare te maken.

"Een gedeelte van het het benodigde geld is reeds opgehaald. In Hét Gemeente Nieuws van 3 februari hebt u kunnen lezen dat de Lingewaard Doet actie van de gemeente in het voorjaar 2021 in Gendt weer wordt opgestart. De werkgroep verzoekt u om uw cheque te zijner tijd ter beschikking te stellen voor de volière. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Redie Verhoeven 06 13448655."

Meer berichten