Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Bij de NH-kerk Bemmel gaat het om vier kisten met menselijke botresten, die terugkomen naar Lingewaard. (foto: Sjaak Veldkamp)<br><br></p>

Bij de NH-kerk Bemmel gaat het om vier kisten met menselijke botresten, die terugkomen naar Lingewaard. (foto: Sjaak Veldkamp)

(Foto: sjaak veldkamp)

Botresten uit gemeente Bemmel terug naar Lingewaard

BEMMEL – Menselijke botresten uit de voormalige gemeente Bemmel komen terug om in Lingewaard begraven te worden. Dit heeft het college besloten op verzoek van de provincie Gelderland.

De botresten liggen in kistjes opgeborgen. Vier uit Bemmel en vijf uit Doornenburg, opgeslagen in Museum Valkhof-Kam in Nijmegen waar het Depot voor Bodemvondsten van Gelderland (DPG) is ondergebracht. De collectie is afkomstig uit overdrachten van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1990.

Het zijn menselijke resten die opgegraven zijn bij de RK kerk van Doornenburg die tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar werd beschadig. Op 27 september 1944, werd de kerktoren opgeblazen door de Duitsers. Hierbij werd een groot deel van de kerk door neervallende brokstukken vernietigd. De NK kerk, het oudste gebouw van Bemmel, heeft de oorlog wel overleefd. Maar ook het rijksmonument werd door de Duitsers zwaar beschadigd achtergelaten.

Na de oorlog werden voor onderzoek op beide locaties opgravingen gedaan. De botresten kwamen in het Gelderse depot terecht. In februari kreeg het college hierover een brief van Hedwig Saam, directeur-bestuurder van Museum Het Valkhof-Kam. “Uit onderzoek is gebleken dat deze botresten sterk zijn aangetast door schadelijke schimmels die een gezondheidsrisico vormen voor mensen.” Het provinciebestuur heeft daarom besloten de kisten met botresten af te stoten uit de provinciale collectie.
Vorig jaar is nog microbiologisch onderzoek gedaan. Toen werd al duidelijk dat de aanwezige bacteriën en schimmels zo hoog zijn dat ze als zeer schadelijk worden beschouwd.

Omdat het om menselijke resten gaat, is het college verzocht de negen kistjes met botresten in Lingewaard te begraven. Dit moet met de nodige zorgvuldigheid plaatsvinden. Eenmaal onder de grond zijn de schimmels niet meer schadelijk voor de volksgezondheid.

Meer berichten