Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>(foto: Jenneke Coenen)</p>

(foto: Jenneke Coenen)

(Foto: Jenneke Coenen)

Een bizar verhaal?

Protestantse Gemeente Huissen, online viering zondag 18 april 2021; www.pknhuissen.nl (Viering - uitzending met beeld); 3e zondag van Pasen (Misericordia Domini d.w.z. de trouw van de Heer); voorganger ds. Matthijs Glastra.

In deze coronatijd en de weken na Pasen overvalt je wel eens het gevoel dat ‘het christendom een bizar verhaal is en een paradoxale gedachte vertolkt’. Dit komt ook aan de orde in een gesprek van de protestantse theoloog Niek Schuman met agnostisch schrijver en historicus Emmanuel Carrère. Schuman vraagt zich af of het goed komt met deze wereld. Hij constateert dat ‘geloven in de overmacht van het kruis ingaat tegen alles wat wij denken te weten van het leven’. Want ‘we willen liever groot dan klein, sterk dan zwak, rijk dan arm zijn’. Dat correspondeert helemaal niet met onze gebruikelijke waarden. De vele parabels in de Bijbel verhalen er ook van. Lees maar eens het verhaal van de verloren zoon (Luc. 15:11-32).

Schuman verwijst ook naar Ps. 72: ‘Het bloed van de kleinen is kostbaar als tranen, de minsten der zijnen draagt hij in zijn hart’. Het geeft de hoop weer die we zo nodig hebben in crisissituaties: En zoals zo vaak verwoordt lieddichter Huub Oosterhuis bij uitstek daarin de kracht van Jezus. Hij doet dat met de woorden: ‘voor kleine mensen is hij bereikbaar, hij geeft hoop aan rechtelozen (…) hij zal leven overgankelijk als de zon’. Dat zou zo maar eens de kern van het christelijk geloof kunnen zijn (Marja Huson - ter Avest, scriba. Bron: Tenachon 48, dec. ‘20).

Meer berichten