Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

4 mei verbonden aan de 187 slachtoffers

HUISSEN - Op 4 mei was er ook in Huissen geen mogelijkheid als vanouds stil te staan bij de vele WOII-slachtoffers. Al jaren is gewerkt aan een monument waarop de namen vermeld staan van de om het leven gekomen burgers. De dodenherdenking was wél de geschikte dag om in klein verband het stenen-marmeren Namenpaneel te tonen.

Iedereen kan nu kennis nemen van deze bijzondere markering in de schaduw van het Massagraf en het Exodusmonument. Het betreft de 187 namen van degenen die zijn gestorven door oorlogsgeweld. Naast de Huissenaren zijn dat ook degenen die vanuit Arhem, Elden, Nijmegen waren gevlucht en in Huissen de dood vonden.

Triest is ook dat de meesten slachtoffer zijn geworden van geallieerd vuur. Het maakte de tragiek alleen maar groter. De dankbaarheid om bevrijd te worden was er niet minder om. De burgers waren veelal geëvacueerd en de bevrijding betekende na vele maanden groen licht om weer terug te gaan naar huis. Op bevrijdingsdag wordt stil gestaan bij de wederopbouw en het herstel van de rechtstaat, zoals Jan Terlouw dat nabij het Massagraf noemde in 2010. Het is triest dat sommigen de vijfde mei gebruiken in relatie tot de huidige beperkingen in het kader van corona.

Het is een reden temeer om stil te staan bij hetgeen in WOII in de regio geschiedde.

Vergeet de oorlog.

En je hebt geen vrede.

Vergeet de doden

En je hebt geen leven.

Opdat we de vrijheid wijs gebruiken.

Het Gedenkpark in Huissen is gelegen aan de Doelenstraat en dagelijks open. Het Namenpaneel is onderdeel van Gelderland Herdenkt en met steun vanuit de bevolking gerealiseerd. Iedereen is er welkom.

Meer berichten