Logo gemeentenieuwsonline.nl

Pinksteren – onzichtbare vrienden

HUISSEN - Protestantse Gemeente Huissen, zondag 23 mei 2021. Online pinksterviering met ds. Matthijs Glastra, 10 uur. En tussen 11.30 en 13.30 uur waait er een frisse wind door de kerk. Open deuren, een veilige kleine rondgang door de kerk. Muziek, woorden, beelden.

De geestkracht van Pinksteren. Vrijheid spreekt vele talen – fijn om elkaar met Pinksteren te zien en te horen. Vele vonkjes vormen samen een gemeente. Het prachtige sprookje ‘de kleine prins’ lees ik dit jaar met nieuwe ogen: als een Corona-sprookje. De prins leeft opgesloten in zijn eigen bubbel, een planeet niet veel groter dan hijzelf. Hij bezoekt de aarde en ontmoet de vos die hem vraagt: ‘zullen wij vrienden worden?’ ‘Ja, graag! Maar ik heb niet veel tijd. Ik moet nog zo veel dingen leren kennen’. ‘Dan zal ik jou het geheim van het leven vertellen’, zegt vos: ‘alleen met je hart kun je het wezenlijke zien, voor onze ogen is dat onzichtbaar.’
En nu denk ik: toen de prins thuiskwam schreef hij als eerste op een mooi vierkant tegeltje ‘Vrienden zijn als sterren. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn’. Dan dacht hij aan vos, de gele kleur van het graan. Het leven dat een geheim is. Dat je elkaar niet kunt zien en tóch verbonden bent. Hij deed zijn ogen dicht en zijn hart ging open. Zo zaten de discipelen van Jezus in lockdown, achter gesloten deuren en ramen, vol sombere gedachten. Opeens waaide de deur open, viel er een zonnestraal naar binnen. Hoorden ze een vogel zingen. Hou vol & heb het leven lief! (Matthijs Glastra).

Meer berichten