Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

WO-II Namenmonument in Huissen

Twee weken geleden stond er in Hét Gemeente Nieuws een ingezonden brief over het recent onthulde WO-II namenmonument. De suggestieve toon die in het artikel door de twee heren wordt gebezigd werpen wij verre van ons.

Als bestuur van stichting gedenkpark Huissen-stad voelen wij niet de behoefte om in de pers een welles en nietes-spelletje te spelen. Daarom had het de heren gesierd als ze het gesprek aangegaan waren.

Wel voelen wij als bestuur de behoefte, door de suggestieve toon, uit de doeken te doen hoe wij tot het namenmonument zijn gekomen, zowel op proces als op inhoud.

Om tot de namen te komen is er uitgebreid onderzoek gedaan in het regionaal archief te Nijmegen, is de samenwerking gezocht met enkele professionele regionale historici én is de gemeenschap van Huissen opgeroepen mee te denken. Dat laatste is gebeurd door het inschakelen van de pers en het plaatsen van een gigantisch fotopaneel in het centrum van Huissen.

Het blijft altijd een lastige afweging om te bepalen wanneer iemand een slachtoffer is van de oorlog. Bij de ontwikkeling van dit paneel is er bewust voor gekozen om alleen namen op te nemen van mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld.

Vanuit het bestuur van Stichting Gedenkpark Huissen-stad zijn wij van mening dat er een zorgvuldig proces gevoerd is en staan wij inhoudelijk nog steeds achter de keuze voor de namen.

Sjoerd Wannet
Voorzitter Stichting Gedenkpark Huissen-stad

Meer berichten