Logo gemeentenieuwsonline.nl

Rouwverwerking: Lotgenotengroep

Rouwverwerking: Lotgenotengroep. Rouwen kun je samen….

In de R.K. parochie H. Maria Magdalena start ook dit jaar in oktober de Lotgenotengroep Samen Rouwen. Deze gespreksgroep richt zich met name op mensen die ongeveer een jaar geleden een dierbare door de dood hebben verloren en die graag met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. ,

Maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur in De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 te Elst.2021: 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 29 november, 13 december, 2022: 10 januari, 31 januari, 21 februari. Terugkombijeenkomst: 9 mei ,

Begeleiding:Pastor Janine Kallen, Yvonne van Eldonk, Rieki Baptist, Marjolijn Wilting, Berdine de Vos en Anne-Marie Giesen.

Opgave vóór 27 september 2021 via het secretariaat R.K. parochie H. Maria Magdalena 0481 451371 (keuze 1), e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl, website: www.rkparochiemariamagdalena.nl ‘Pastorale zorg’. Kosten: veertig euro

Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u daarom welkom op maandag 13 september van 19.30 – 20.30 uur in ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 in Elst. Op deze avond zijn de mensen die de Lotgenotengroep Samen rouwen begeleiden aanwezig.

Komt u graag in gezelschap van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen die belangstelling heeft, is welkom. Opgave Informatieavond graag vóór 13 september bij bovengenoemd secretariaat.

Meer berichten