Logo gemeentenieuwsonline.nl

Informatieavond Eerste Heilige Communie

BETUWE - De informatieavond Eerste Heilige Communie 2022 is dinsdag 14 september 2021.

Als uw kind dit jaar in groep 4 zit, mag hij of zij de Eerste Heilige Communie doen. Het duurt nog even voor het zover is, maar er moet ook nog veel gedaan worden. De werkgroep Eerste Heilige Communie van de parochie H. Maria Magdalena regelt veel zaken om u te helpen bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van uw kind. 

Voor alle ouders die erover denken hun kind de Communie te laten doen, is er een informatieavond. Ook ouders die nog niet zeker weten of ze hun kind Communie willen laten doen, zijn van harte welkom.

Deze avond vindt plaats op dinsdag 14 september 2021 in de St. Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat 36 in Elst. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Op deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken rond de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, ouder- en kinderbijeenkomsten op de parochiezondagen in Elst, belangrijke overige data, het nieuwe communieproject ‘Leven om te delen’ (deze kunt u ook inkijken) en de werkgroep die dit voorbereidt. En vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Verder doen wij nog een beroep op uw medewerking/hulp bij het voorbereiden en organiseren van de diverse activiteiten, want de werkgroep wil de Communie van uw kind graag samen met u voorbereiden en vieren.

U kunt zich voor deze informatieavond opgeven bij het secretariaat van de parochie. Als u deze avond verhinderd bent, maar u denkt erover uw kind de Eerste Heilige Communie te laten doen, geef dit dan ook door aan het secretariaat van de parochie. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 09.00-12.00 uur op: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl, 0481-451371 (keuze 1). U ontvangt dan een inschrijfformulier en een informatieboekje. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 oktober 2021.

Meer berichten