Logo gemeentenieuwsonline.nl

Samen naar dementievriendelijk Lingewaard

LINGEWAARD - Actief zijn en blijven bewegen is belangrijk bij dementie. Bewegen en actief blijven, betekent gezondheid voor je brein. Hiermee kan je bepaalde vormen van dementie, die bijvoorbeeld ontstaan door een verminderde doorbloeding,  voorkomen.

Een stevige wandeling, een fietstochtje en traplopen zijn al voldoende intensief. Maar deelnemen aan activiteiten bij een vereniging, leesclub, biljartvereniging of naar een dagcentrum gaan, zijn al even belangrijk. Onder de mensen blijven zorgt er ook voor dat je actiever en geestelijk fitter blijft. Vergeet vooral niet: iets is beter dan niets! Zoek iets wat bij je past.

Het is van belang om zo lang mogelijk je vaste activiteiten te doen in huis en tuin. Dat zet het brein aan tot nadenken en activiteit. Probeer regelmaat te brengen in deze dagelijkse activiteiten. Dit geeft extra houvast en met een goede regelmaat blijven activiteiten ook langer mogelijk.

Mensen met dementie hebben soms minder zin in (bewegings)activiteiten. Dit kan samenhangen met veel factoren. Iemand komt soms moeilijk op gang. Juist mensen met dementie hebben er dan baat bij om gestimuleerd worden om in beweging te komen. Want passiviteit heeft enorme consequenties voor je cognitieve functioneren, je stemming en je slaap-waakritme (cognitief functioneren betekent iets kunnen plannen, aandacht en concentratie, geheugen, handelen, denken en problemen oplossen).

Iemand met dementie kan daar soms wel hulp bij gebruiken. Het is fijn als iemand uit de omgeving aanbiedt om samen iets te doen. Voor meer informatie over activiteiten: SWL steunpunt Mantelzorg, Monique Ritzen, 06 22933258.

Meer berichten