Logo gemeentenieuwsonline.nl

Uitnodiging huurders van Woonst. Gendt

Beste huurders van Woonst. Gendt.

Wij van GMGB willen u graag wat meer uitleggen waarom wij achter het bestuur van Huurdersvereniging Gendt staan.

Als u graag wat meer duidelijkheid wilt, kom dan naar de algemene leden vergadering van de Huurdersvereniging 

6 september in de Leemhof, waarvoor u inmiddels een uitnodiging hebt gekregen, als u lid bent.

Wij van GMGB zullen die avond aan u als lid, om steun vragen om actie te gaan voeren, met uitleg erbij op wat voor

een manier wij dat willen gaan doen.

Wij rekenen op u steun voor de Huurdersvereniging en voor ons!!

Samen staan we sterk

U bent van harte welkom

Koffie en thee staat klaar

Met vriendelijke groet

Klankbordgroep GMGB

Meer berichten