Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Johan Dijkstra

Hervormingsdag

Protestantse Gemeente Huissen, Raadhuisplein 35. Zondag 31 oktober 2021, Scheppingszondag, viering 10.00 uur, voorganger ds. Matthijs Glastra. Je kunt ook online meevieren via kerkdienstgemist.nl. Iedere vrijdagmiddag is het gebouw open tussen 14 en 16 uur. Voor koffie of thee, aandacht, stilte, het aansteken van een kaars. Kom binnen, je bent welkom!

Bij 31 oktober denk je mogelijk het eerst aan Halloween, spoken, pompoenen, bloed en griezelige maskers. Maar 31 oktober staat al sinds jaar een dag in de Nederlandse traditie bekend als Hervormingsdag. Het is het begin geworden van de Reformatie, de oorsprong van de protestantse kerken. De aanleiding is de 95 stellingen van de Duitse monnik Maarten Luther uit Wittenberg. Of hij ze werkelijk in 1517 op de deur van de slotkapel heeft getimmerd, is nog maar de vraag. Hoe dan ook, hij toonde hiermee zijn bezorgdheid over de corruptie binnen de (Rooms-Katholieke) kerk. Hij was met name kwaad over de aflaten om God ‘om te kopen’ (zodat je niet of minder gestraft zou worden voor je zonden).
Luther geloofde dat de Bijbel je handvatten geeft voor het leven en niet zozeer de kerkelijke tradities of pauselijke decreten. Hij vertaalde de Bijbel naar het Duits. Het woord van Gd moet voor iedereen te lezen zijn. In Nederland werd dat de Statenvertaling. Bij ons in de kerkzaal ligt nog een prachtig exemplaar uit 1657 (zie foto). Overigens is deze vertaling bij ons niet meer in gebruik. Wel de eigentijdse (NBV) vertaling uit 2004. En de meest recente NBV21 zal zijn weg ook wel bij ons weten te vinden (Marja Huson-ter Avest, scriba).

Meer berichten