Logo gemeentenieuwsonline.nl

OVG kan dankzij SWOG doorstart maken.

GENDT - Het was eind augustus behoorlijk schrikken voor de leden van de Gendtse Ouderenvereniging. Om verschillende veelal persoonlijke redenen hadden alle bestuursleden  aangegeven, de bestuursfunctie beschikbaar te stellen. 

Leeftijd (de meeste bestuursleden zijn de 80-jarige leeftijd reeds gepasseerd), minder wordende gezondheid en de lange staat van dienst, waren er debet aan, dat de OVG stuurloos dreigde te raken. Het vinden van nieuwe bestuurskandidaten werd een moeilijke klus. Maar als de nood hoog is, is de redding vaak vlakbij. Het SWOG-bestuur kreeg kennis van het OVG-bestuursprobleem en nodigde de OVG uit voor een verkennend gesprek, mede omdat de SWOG het jammer zou vinden, dat een gezonde vereniging als de OVG ter ziele zou gaan.
Voor het SWOG-bestuur reden genoeg om de reddingsboei naar de OVG uit te gooien. Er werden enkele zeer positieve gesprekken gevoerd met als resultaat, dat de SWOG de bestuurlijke taken gaat overnemen, terwijl de coördinatie en organisatie van de maandelijkse activiteiten bij de OVG blijft. Ook de zelfstandigheid van de OVG blijft bestaan.
Het is nu eerst zaak, dat een en ander goed wordt uitgewerkt. Zodra alles is geregeld en op papier staat, zullen de leden worden uitgenodigd om geïnformeerd te worden hoe de nieuwe toekomst van de OVG er uit gaat zien. Uiteraard is het OVG-bestuur het SWOG-bestuur, bijzonder erkentelijk voor de handreiking. De OVG is nog wel op zoek naar enkele vrijwilligers die bereid zijn de activiteiten mede vorm te geven. “Neem als je wilt helpen, contact op met het secretariaat van de OVG, 425450 of 06 12156738 of mail: 6691bp4@hetnet.nl.”

Meer berichten