Logo gemeentenieuwsonline.nl

Inloopspreekuur Platform Gendt

GENDT – Op donderdagavond 9 december gaat het inloopspreekuur in de Leemhof aan de Dorpstraat 1 vanwege Covid-19 helaas niet door.

“U kunt bij het platform terecht over opmerkingen, suggesties of klachten betreffende leefbaarheid en veiligheid in de straat of wijk. U kunt uw onderwerp via een email onder onze aandacht brengen door deze te sturen naar: secr.platformgendt@platformgendt.nl.”

Het overleg van het Platform gaat wel door via een digitaal overleg. De gemailde punten worden aan de agenda toegevoegd en/of zo nodig doorgestuurd naar de Gemeente en/of Politie.
Voor klachten over groenvoorzieningen, verlichting en trottoirtegels et cetera kunt u rechtstreeks contact op nemen met de Gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 Bemmel, telefoon 026 3260111.

“Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in het werk van het platform of wilt u er meer van weten? Stuur een mail aan secr.platformgendt@platformgendt.nl.”

Meer berichten