Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: eigen foto

Ingezonden brief

Was- en strijkservice, waarom wél-waarom niet?
Als iemand door een lichamelijke beperking hulp nodig heeft dan kan de gemeente vanuit de Wmo ondersteuning bieden in onder andere huishoudelijke hulp én indien nodig ook extra hulp voor de wasverzorging. De instelling, die deze hulp uitvoert, krijgt daarvoor een aantal uren betaald om die hulp te kunnen uitvoeren.

De gemeente Lingewaard wil u nu verplichten dat vanaf 1 januari 2022 de wasverzorging niet meer thuis mag worden gedaan maar moet worden afgegeven aan een bedrijf voor ‘was- en strijkservice’. Een wasbeurt kost dan  vier euro. 

Het wrange is dat het aantal uren voor hulp gekort wordt met 1 ½ uur per week. Maar uw wettelijke ‘eigen bijdrage’ blijft gelijk: maximaal 19,- euro per maand (in 2021) én de extra kosten 36,- euro (± 9 wasbeurten).
Wij wijzen u erop, dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest over was- en linnenverzorging, waarin is vastgesteld dat een aangeboden voorziening zoals gemeente Lingewaard wil opleggen strijdig is met artikel 1.1.1 van de Wmo.

Een gemeente heeft de wettelijke verplichting om voor haar burgers te zorgen en om een algemene voorziening (of een maatwerkvoorziening) te bieden als dit vereist is.

Deze door de gemeente ‘opgelegde’ service kan en mag dus geen verplichting worden en is onacceptabel. Voor meer informatie zie www.cwwb.nl.

De Wmo wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De Cliëntenraad WWB roept het college van B&W op om dit dan ook op een positieve manier mogelijk te maken.

Cliëntenraad WWB Lingewaard

Meer berichten