Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: eigen compositiefoto

Zelf de was blijven doen

LINGEWAARD - Het troetelkind van menigeen. Maar o wee, kom niet aan het kind, want dan raak je iemand heel diep in zijn/haar hart. 

Bovendien, oud worden is een zegen maar komt vaak met  gebreken. En dan heb je meer hulp nodig in alle facetten. In het bijzonder wanneer je langer thuis wilt blijven wonen. Onder andere door de Wmo wordt dit mogelijk gemaakt. De gemeente verwoordt dit ook op haar website. Zij biedt bijvoorbeeld thuishulp aan.

“Echter, wat doet de gemeente (het college van B&W én Gemeenteraad)? In plaats van méér ondersteuning te geven, als er meer beperkingen komen, wordt er bezuinigd. Om die bezuinigingen kracht bij te zetten wil de gemeente verplichten om de was, als hiervoor extra thuishulp is, elders te laten doen. De extra hulp wordt dan afgenomen.

Maar kan dit zomaar? Nee, er moet een vrije keuze en/of maatwerk mogelijk zijn. De wijze waarop mensen respectloos zijn benaderd is zelfs laakbaar. Bovendien is er al een gerechtelijke uitspraak, dat de zakelijke overeenkomst, zoals de gemeente heeft afgesloten, niet opgelegd kan worden aan Wmo-cliënten. Zie onze website.

Wordt u op enigerlei wijze gekort, waarmee u het niet eens bent, dan kunt u bezwaar maken en zo nodig in beroep gaan. Bezwaar maak je bij de instantie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen. Beroep is bij een andere instantie. De Cliëntenraad WWB Lingewaard kan hierbij desgewenst ondersteuning geven. Helaas, want de gemeente roept de ontstane problemen over zichzelf af. Weliswaar met achterlating van veel emotionele en mentale schade bij betrokkenen”, aldus de cliëntenraad WWB Lingewaard.

Meer berichten