Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>De was thuis willen doen. (foto: eigen compositiefoto)</p>

De was thuis willen doen. (foto: eigen compositiefoto)

(Foto: eigen compositiefoto)

Oneens met washulp?

LINGEWAARD - Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over het feit dat er uren thuishulp gekort worden, omdat de was- en strijkservice (gedwongen) wordt opgelegd? U kunt dan bezwaar maken bij de gemeente. Dit kunt u laten doen door een jurist of eventueel ook zelf een bezwaarschrift schriftelijk of online in te dienen.

Wilt u uw bezwaarschrift schriftelijk indienen, zet er dan de volgende informatie in:
- naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening (datum);
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar (motivering). Nb: zorg altijd voor een goede onderbouwing van uw bezwaar;
- vraag ook om gehoord te worden, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Of u maakt online bezwaar met uw DigiD via de link: https://www.lingewaard.nl/bezwaar-maken zie onder: Online bezwaar maken DigiD. In ons netwerk hebben wij al meerdere bezorgde klachten gekregen, die met name vooral betrekking hebben op de ‘onheuse’ benadering én het feit dat er uren thuishulp gekort worden, omdat de was- en strijkservice (dwingend) wordt opgelegd. 

“Naar aanleiding van onder andere deze feiten hebben wij een brief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente Lingewaard. Zie onze website www.cwwb.nl. Wij hopen dat de gemeenteraad tot inkeer komt, zodat bij de betrokken bewoners, veelal (hoog-) bejaarde ouderen, hun bezorgdheid kan worden weggenomen over deze ingestelde en ‘onrechtmatige’ handeling”, zo laat de Cliëntenraad WWB Lingewaard weten.

Meer berichten