Logo gemeentenieuwsonline.nl

Hoe sociaal en rechtvaardig is de gemeente?

LINGEWAARD - Volgens de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo 2015) moet de gemeente ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis ‘kunnen’ blijven wonen.

Via de Wmo vergoeden gemeenten onder meer huishoudelijke hulp en andere voorzieningen om langer thuis te ‘kunnen’ blijven wonen. Dat mensen steeds langer thuis ‘moeten’ blijven wonen, speelt ook een rol in de toename van Wmo-aanvragen. Er zijn meer mensen die Wmo-voorzieningen willen en gemeenten die kampen met geldgebrek, en deze geldproblemen onder het mom van bezuinigingen afwentelen op de kwetsbare en afhankelijke burger. Gemeenten voeren steeds meer druk uit op mensen om zélf mee te betalen aan hun Wmo-voorzieningen. Gemeenten overwegen huishoudelijke hulp of de wasverzorging simpelweg uit te sluiten van de Wmo. Dat mogen ze niet !!!  Maar ze vinden omwegen om dat toch te doen.

Citaat van Bert van ’t Laar, juridisch medewerker KBO-Brabant: ‘Gemeenten hebben geldgebrek en lappen daarom welbewust de wet aan hun laars’.
Dit is onacceptabel en leidt tot mensonwaardige en/of mensonterende omstandigheden bij de meestal (hoog-)bejaarde bewoners, die veelal niet de fysieke kracht of het geestelijke vermogen meer hebben om hiertegen in bezwaar en/of in beroep te gaan en het daarom gelaten over zich heen laten gaan. Ook weten betrokkenen meestal niet de manier hoe zij dit moeten aanpakken.

“Neem altijd contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zie onze website www.cwwb.nl voor meer informatie of neem contact met ons op”, aldus de Cliëntenraad WWB Lingewaard.

Meer berichten