Logo gemeentenieuwsonline.nl

Bekendmaking ruiming

ELDEN - De stichting Protestants Kerkhof Elden is beheerder van de begraafplaats bij de Bonifatiuskerk in Elden. Van diverse graven is het grafrecht geëindigd. 

“Wij zijn voornemens vanaf september 2022 deze graven te ruimen, in eerste instantie de grafbedekkingen. Het grafrecht kan verlengd worden; u kunt ook aangeven de grafbedekkingen te willen hebben. Informatie over welke graven geruimd worden kunt u vinden op het publicatiebord bij het kerkhof. U kunt ook bellen met de beheerder de heer Ramaker 026 3810205.”

Meer berichten