Logo gemeentenieuwsonline.nl

Informatieavond lotgenotengroep ‘Samen Rouwen’

ELST - De Maria Magdalenaparochie biedt dit jaar eind september de mogelijkheid deel te nemen aan de gespreksgroep lotgenotengroep ‘Samen Rouwen’. 

Deze gespreksgroep richt zich op mensen die ongeveer een jaar of langer geleden een dierbare hebben verloren en graag met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. De acht gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder begeleiding. 

De parochie informeert de belangstellenden nader en heten iedereen harte welkom op maandag 19 september van 19.30 - 20.30 uur in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 in Elst.

Komt men graag in gezelschap van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

Opgave: Secretariaat Maria Magdalena, 0481 451371, mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Meer berichten