Het boerenprotest in Angeren is helder.
Het boerenprotest in Angeren is helder. Foto: Sjaak Veldkamp

Gemeenteraad stuurt brandbrief naar stikstofminister

Algemeen

LINGEWAARD - De gemeenteraad beseft dat een brandbriefbrief aan stikstofminister Christianne van der Wal weinig invloed heeft op haar besluitvorming, maar toch. De gewraakte plankaart voor de reductie van stikstof treft ook Lingewaard, vindt het CDA en heeft met succes een raadsmeerderheid achter hun motie gekregen. “Veel boeren- ook in Lingewaard maken zich zorgen en sommigen zijn de wanhoop nabij. Boeren vragen om een helder toekomstperspectief.”

Protestborden, hulpkreten en omgekeerde Hollandse vlaggen tonen aan dat ook in deze gemeente de nood hoog is. Het bestaan van familiebedrijven is in het geding. In Lingewaard klampen de Natura2000 gebieden zich aan beide rivieren. Dat zou betekenen dat volgens het gevreesde kaartje van de minister veel Lingewaardse veeboeren voor de helft zouden moeten inkrimpen.

Het gewraakte kaartje van de minister voor natuur en stikstof heeft volgens CDA Lingewaard voor onnodig veel commotie heeft gezorgd, terwijl de Provincie Gelderland al plannen heeft om stikstof-reducerende maatregelen te treffen. Veel boeren zouden volgens het CDA achter het provinciale beleid staan. “Er wordt immers vanuit de natuur- en landbouwopgave gezocht naar kansen voor het combineren van natuur- en landbouwfuncties.” Vandaar een brief naar Den Haag.

De gemeenteraad vindt dat perspectief enkel kan worden geboden als partijen weer in overleg met elkaar treden. Het is beter dat boeren en overheid de stikstofproblematiek samen oplossen. Verder schrijft de raad naar de minister dat niet alleen de landbouwsector maar ook het wegverkeer, de scheepvaart, het vliegverkeer en ‘andere sectoren als de bouw’ zullen moeten bijdragen aan de stikstofreductie.

De raad wil kansen onderzoeken voor ‘natuur-inclusieve landbouw’, zo staat in de brief. “Dit vraagt echter een bijdrage van àlle spelers in de voedselketen, inclusief die van de consument: zij moeten bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de producten.” GroenLinks en D66 staan niet achter de brandbrief.

Uitgelicht

Digitale krant