Ledenvergadering Sint-Sebastianus

Algemeen

GENDT - Op zondag 29 januari houdt schuttersgilde Sint-Sebastianus haar algemene ledenvergadering in Providentia. Dan wordt er teruggekeken op het bijzondere jaar 2022 en worden de activiteiten voor het jaar 2023 toegelicht.

Op www.sebastianus.nl staat de agenda van de algemene ledenvergadering. Alle leden worden uitgenodigd voor het bijwonen van deze vergadering op zondag 29 januari, aanvang 10.00 uur in Providentia, Dorpstraat 5 te Gendt.

Uitgelicht

Digitale krant