Burchttekening Huissen.
Burchttekening Huissen. Foto: Aert Schouman

Mechteld van Gelre, een bijzondere dame

Algemeen

HUISSEN - Mechteld van Gelre verbleef de laatste jaren van haar leven op ‘het kasteel’ in Huissen. Roos in ’t Velt, de spreekster, brengt op basis van 180 bewaard gebleven brieven deze Mechteld van Gelre als het ware tot leven. Daarbij is ook aandacht voor haar rol in het Huissen van de veertiende eeuw.

"We krijgen op 5 april een spannend, dan weer intiem inkijkje in het leven van deze vrouw. Haar persoonlijke brieven geven namelijk inzicht in familieverhoudingen en het privéleven van adellijke dames zoals Mechteld. Maar ook zijn er brieven van bondgenoten. Zo is ze de Gelderse hertogsdochter die een oorlog uitvocht om de hertogstitel, maar die verloor."

Mevrouw In ’t Velt is historicus en heeft in 2022 een masterscriptieonderzoek naar de brievencollectie voltooid! De lezing is op woensdag 5 april in zalencentrum De Buitenpoort in Huissen. De aanvang is 20.30 uur en de toegang is vrij.

Voorafgaande aan de lezing is er de voorjaarsvergadering van de Historische Kring Huessen. Deze begint om 19.30 uur.

Uitgelicht

Digitale krant