Afbeelding

Noodkreet Boerenhoek doortrekking A15

Algemeen

ANGEREN - Inwoners van de Boerenhoek in Angeren voelen zich door de passieve houding van de gemeente Lingewaard aan hun lot overgelaten. Er is te weinig support om met name de belangen van hun inwoners in de procedures rond de doortrekking van de A15 te behartigen. Dit stelt Paul Walravens in een brief aan het college en de gemeenteraad.

Walravens beseft dat doortrekking van de A15 een voldongen feit is. Ook dat minister Melanie Schultz van Haegen blijft vasthouden aan een brug, in plaats van een tunnel.

Het ontbreekt volgens Walravens aan duidelijkheid. De minister heeft bovendien onvoldoende aandacht voor de Boerenhoek wat betreft terugdringen van geluidsoverlast. Walravens heeft bij Rijkwaterstaat zijn zienswijze ingediend met het verzoek op de toerit naar de brug meer geluidsschermen te plaatsen. "Dat lijkt mij zeer effectief voor beide zijden van de snelweg, het onbeschermd gebied wordt dan ook niet helemaal aan haar lot overgelaten."

Zijn woning staat te koop. Prachtig gelegen in het landelijk gebied, maar hij heeft nog geen koper gezien. Terwijl het op Funda zestig keer per week wordt bezocht. Het schrikt volgens Walravens kijkers af omdat er nog veel onduidelijk is. Mocht er een besluit vallen, dan hoopt hij op planschade. De waardevermindering is nu al begroot op 30 tot 40 procent. Met de opbrengst wil hij de vraagprijs verlagen. "Nu heeft verlaging geen enkel nut. Er komt toch niemand kijken", zegt hij.

Walravens en zijn medebewoners zijn bezorgd en laten dat duidelijk weten. "Op dit moment komt het hele plan in een stroomversnelling en met name voor de individuele belanghebbenden, komt dit gegeven als een stoomwals op hen af. Heel veel vragen, weinig tot nietszeggende antwoorden en een grote angst voor de financiële gevolgen die deze ontwikkeling met zich meebrengt."

Het verzoek aan Lingewaard is om ze bij te staan in de ingewikkelde procedure door bijvoorbeeld een inventarisatie te maken en een helpdesk in te stellen. De A15 moet tussen 2019 en 2021 zijn doorgetrokken.

Uitgelicht

Digitale krant