Logo gemeentenieuwsonline.nl

Angerse Umdracht op zondag 25 juni

ANGEREN - Zondag 25 juni wordt in de tuin en op de kerkhoven van de Sint-Bavoparochie de jaarlijkse Angerse Umdracht gehouden. Het thema van de Umdracht is: 'Verbonden blijven'.

De Angerse Umdracht heeft uit historisch perspectief iets unieks. Het is namelijk een processie die zich niet of nauwelijks op de openbare weg begeeft: ze bestaat uit een ‘rondje om de kerk’. Dat is een historisch overblijfsel, dat ons terugvoert naar de katholieke emancipatiestrijd uit de negentiende en twintigste eeuw.

Op zondag 25 juni om 10.00 uur begint de Eucharistieviering in de Sint-Bavokerk. Het thema van de dienst is ‘verbonden blijven’; de voorgangers zijn pastor Peters en pastor Van Cuijk. De dienst wordt door het gemengd koor van de Levensbron en Zang en Vreugde ondersteund. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Om 11.00 uur wordt de processie opgesteld, waaraan ook de Bevers van de scoutinggroep Sint-Augustinus deelnemen.

De Umdracht trekt via het oude en nieuwe kerkhof en de Mariakapel weer naar de kerk. Ondertussen worden de aanwezigen bij drie rustaltaren en de Gedenkzuilen met de monstrans gezegend. Tijdens de tocht wordt gebeden, gezongen en muziek gespeeld door harmonie Sint-Ceacilea. Bij terugkomst in de Bavokerk (rond 11.45 uur) volgt een laatste zegening. Traditioneel wordt de Umdracht afgesloten met een vendelhulde aan de pastores door het schuttersgilde Sint-Bavo. Tijdens de vendelhulde is er voor iedereen koffie/thee/limonade.

Meer berichten