Logo gemeentenieuwsonline.nl

Algemene ledenvergaderinng OVG

GENDT - Voor de leden van de Gendtse Ouderenvereniging staat op woensdag 21 februari de jaarlijkse algemene ledenvergadering op het programma.

 

De agenda omvat onder andere de notulen van de algemene vergadering van 2017, het financieel verslag 2017 en begroting 2018 en het jaarverslag 2017. Bij de bestuursverkiezing zijn periodiek aftredend en herkiesbaar Diny Cornelissen en Wim de Beijer. Vanuit de leden kunnen volgens de statutaire voorwaarden tegenkandidaten gesteld worden. Bij de bestuursmededelingen komt onder andere de Rabobank Clubkas Campagne en de jaarlijke dagtocht ter sprake, en er wordt nader ingegaan op enkele activiteiten die dit jaar weer zullen plaatsvinden waarin als het meezit, ook nieuwe elementen in te vinden zijn. Er wordt, zoals gebruikelijk begonnen met koffie en wat lekkers en er wordt een consumptie aangeboden. Ook voor 'n hapje tussendoor wordt gezorgd. Na afloop van de vergadering worden er enkele gratis rondjes bingo gespeeld. De aanvang van de vergadering is 14.00 uur in de theaterzaal van Providentia.

Meer berichten