Logo gemeentenieuwsonline.nl

Start Mantelzorgcafé

HUISSEN - In 2018 vinden er weer tweemaandelijks Mantelzorgcafé’s plaats in Huissen.

 

Zorg je dagelijks voor je partner, ouder, kind, familielid, buurvrouw, vriend of vriendin? Dan ben je mantelzorger. Woon je bovendien in Lingewaard, dan ben je welkom. Het delen van ervaringen kan steunend zijn. Misschien herken je wel zaken waar anderen ook tegenaan lopen. Of hoor je praktische tips en oplossingen van anderen die jou tot steun kunnen zijn.

Enthousiaste vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met het geven van mantelzorg, begeleiden deze middag. Tijdens de eerste bijeenkomst is het thema: Hoe kom je als mantelzorger tot ontspanning? Als mantelzorger doe je je best om alles op rolletjes te laten verlopen. Als je langere tijd voor iemand zorgt kan de zorg lichamelijk en geestelijk zwaar zijn. Dat kan stress en belasting veroorzaken.

Tijdens deze middag zal Kirsten van Inge, yogadocent je oefeningen leren om zelf ontspanning te vinden in een onrustige thuissituatie.

De middag is woensdag 21 februari in Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1 Huissen van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten zijn 2,00 euro. Opgave bij deelname bij het Meldpunt SWL via E-mail: meldpunt@swlingewaard.nl; 088 2552555 of bij Anske van Spanje, vrijwillig coördinator: 026 3254569.

Meer berichten