Logo gemeentenieuwsonline.nl

Op weg naar pasen

HUISSEN - We komen al dicht bij pasen. In deze 40-dagentijd, de zes weken voor pasen, heeft elke zondag een naam. Het begon met zondag Invocabit: ‘Hij zal aanroepen’. Volgens Psalm 91:15 ‘Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden’.

De tweede zondag wordt Reminiscere genoemd naar Psalm 25:6 ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen die lijden in deze wereld. De derde zondag heet Oculi, Latijn voor ‘ogen’. Dit komt uit Psalm 25:10 ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht’. Zo richten wij onze ogen op God om naar ons en zijn wereld om te zien. Halverwege de 40-dagentijd zijn we bij zondag Laetare, ‘verheugen’ volgens Jesaja 66:10 ‘Verheug u, o Jeruzalem. De vreugde om pasen klinkt door in ons bidden en zingen. Deze vijfde zondag heet Judica, ‘oordeel, spreek recht’ zoals in Psalm 43:1 ‘Doe mij recht, o God’. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft, vragen wij God om recht te doen. Na deze zondag volgt palmzondag, de zesde en laatste zondag van de 40-dagentijd. We gedenken dan de intocht van Jezus in Jeruzalem waarbij hij werd ingehaald met palmtakken. Noteer alvast deze datum (25 maart) want ’s ochtends vieren we dit met een ‘Kom erbij’ dienst. Diezelfde avond is er ook een Taizéviering. Volgende week leest u hierover meer.

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen

Zondag 18 maart (Judica), 10 uur, ds. Margreet de Bree, Gendt. Op vrijdagmiddag bent u welkom bij de inloop van 14 -16 uur.

Meer berichten