Logo gemeentenieuwsonline.nl

Mantelzorgcafé Lingewaard

HUISSEN - In het Mantelzorgcafé van 15 augustus kan men samen met andere mantelzorgers ervaringen uitwisselen over wat het betekent als je de intensieve zorg hebt voor een familielid. Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgers worden dan vaak volledig in beslag genomen door het geven van deze zorg. Hierbij komt het zorgen voor jezelf vaak in het gedrang. Toch blijft dat erg belangrijk want niemand is een onuitputtelijke energiebron. Bovendien moet je je steeds meer instellen op diegene voor wie je zorgt omdat deze het niet meer zelf kan. Dit kan veel stress opleveren met gevaar voor overbelasting. De boog kan niet altijd gespannen zijn, dus het is nodig dat de mantelzorger tijd krijgt, of neemt om iets ter ontspanning te doen voor zichzelf.

De middag zal ingeleid worden door Monique Ritzen, mantelzorgconsulent bij Stichting Welzijn Lingewaard. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het hebben over mogelijkheden om voor jezelf te blijven zorgen. Ook de weerstanden en overtuigingen die ertoe kunnen leiden dat de mantelzorger niet toekomt aan het zorgen voor zichzelf komen aan bod.

Het mantelzorgcafé wordt begeleid door vrijwilligers. Zij zorgen voor een middag waar ontmoeting in een ontspannen en vertrouwde omgeving centraal staat. Het café is woensdag 15 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in het Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, Huissen. Kosten: 2,00 euro. Inlichtingen en opgeven kan via het SWL Meldpunt: 088 2552555 of mail: meldpunt@swlingewaard.nl.

Meer berichten