Logo gemeentenieuwsonline.nl

Tijdens opruimacties in het voorjaar Rivierjutters verzamelen 1300 kilo afval

REGIO - Dit voorjaar gingen 1000 vrijwilligers uit zeven Gelderse riviergemeenten op pad om het afval in de uiterwaarden van de Waal, de Rijn en de Linge op te ruimen. Op circa 180 kilometer oever haalden de vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen liefst 1300 kilo afval op. Zonder de inzet van de vrijwillige rivierjutters zou dit afval terecht zijn gekomen in zee, waar plastic afval veel schade toe brengt aan het zeeleven.

Dit is het vierde jaar dat vrijwilligers de rivieroevers opruimen in de uiterwaarden in gemeente Lingewaard, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen, Zevenaar, West Maas en Waal en Zaltbommel. De rivierjutters noemen plastic unaniem als het meest gevonden materiaal. Gaat het om de grootste vervuiler, dan wijzen de jutters voorlopig naar de recreanten. Ook troffen de jutters veel afval aan van de scheepvaart en de beroepsindustrie. De jutters deden ook een aantal bijzondere vondsten, zoals een cementtol, een stofzuiger en autostoelen.

Acties in najaar

In de meeste gemeenten zullen de Rivierjutters ook in het najaar aan de slag gaan. Zij worden dan vergezeld door Maasjutters in West-Maas en Waal en Maasdriel.

De opruimacties zijn onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting de Noordzee. Opruimen is belangrijk, omdat nieuw afval aanspoelt met hoogwater. Om te komen tot een effectieve bronaanpak is inzicht nodig in de samenstelling en hoeveelheid van het afval langs de rivier. Met Schone Rivieren is voor het eerst in Nederland een grootschalig, meerjarig onderzoek gestart naar rivierafval in de uiterwaarden met citizen-science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen.

Meer berichten